ตรงข้าม รพ. นครนายก ข1 084/31-32 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ. นครนายก

โทร 037 320395 ติดต่อ ( คุณหยง )