235/ 62 ม.4 ถ. อำเภอ ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฏร์ธานี