ห้างแฟรี่แลนด์ ชั้น 2 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพธิ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

โทร 087 0341376,056 312135,085 4017967 ติดต่อ ( คุณแนน )