309 ถ.ประดิษฐ์ปานะ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 บุรีรัมย์

โทร 089-2824690, 044-622791 ติดต่อ ( คุณวาสนา )