311/2 ม.1 ต.นาปรัง อ. ปง จ.พะเยา พะเยา

โทร 054 497064,054 459443,086 1998371 ติดต่อ ( คุณสกาย 084-8853353 )