106 / 26 ถ. ราชพัสดุ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000

โทร 089 4163972, 042-240412 ติดต่อ ( คุณแสงเดือน )