201 ถ. พิพิธประสาท อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 โทร 081-2922990 ติดต่อ ( คุณนิด )