1013/14 ม. 9 ต. นครสวรรค์ตก อง เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

โทร 085-7290659 ติดต่อ ( คุณวันชัย )