4/2 ม. 1 ถ. สุนทรนนท์ ต. ย่านตาขาว อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง

โทร 081 9590778 ติดต่อ ( คุณธญยธรณ์ )