888/47-48 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก

โทร 055-221772, 089-1853201 ติดต่อ ( คุณเฉลิมพล )