238/3 ถ. ไทรบุรี ต. บ่อยาง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา

โทร 081 5408115 ติดต่อ ( คุณแอ๋ว )