1228/14-17 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

โทร 081-5928220,045-612605 ติดต่อ ( คุณแค๊ท )