Coverpage Vina mulberry cider

Made from Organic Mulberry

Vina Organic Mulberry Cider Drink

ทำจากผลมัลเบอร์รี่ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์

มีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคมะเร็ง

มัลเบอร์รี่ มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ประโยชน์ของมัลเบอร์รี่
ส่วนประกอบและวิธีการทาน Vina Mulberry Cider